Logo
CA | ES | EN
ICO

Enquesta

Enquesta sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre les orenetes

Aquesta breu enquesta s’ha dissenyat per tal de copsar possibles canvis en els hàbits i actituds personals que afecten la qualitat de l’aire urbà. Només són un total de 19 preguntes que no trigaràs més de 5 minuts en contestar.

1. Saps quina és la de Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) on es troba el teu municipi/zona de cens?

No
Sí. Quina?

2. Has vist o visitat mai una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)?

No
Sí. Quina?

3. T’informes periòdicament dels nivells de contaminació de la teva zona?

No
Sí. A través de quin mitjà?

4. Has sentit mai a parlar de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire?

No

5. Has notat mai la contaminació atmosfèrica durant la teva vida quotidiana?

No
Sí. De quina manera?

6. Saps quin dels contaminants atmosfèrics representa el principal problema a Catalunya?

Les males olors
Les partícules
Els òxids de sofre

7. És certa la frase “només contaminen les indústries i els vehicles de transport”?

No. Què hi mancaria?

8. Quins cotxes emeten més quilos de contaminants a l’atmosfera per quilòmetre recorregut?

Els cotxes de Benzina
Els cotxes de Gasoil

9. La principal font de contaminació a Catalunya -en tones de contaminants- brolla de...

Els mitjans de transport
Els processos industrials
Altres fonts

10. La contaminació només afecta les persones?

No. A qui més afecta?

11. La contaminació té algun/s efecte/s sobre les orenetes?

No
Sí. Quin/s?

12. Creus que la presència d’orenetes al teu municipi és un bon indicador de la qualitat de l’aire?

No
Sí. Perquè?

13. Saps quants quilòmetres anuals fas aproximadament amb el teu cotxe/moto?

No
Sí. Quants?

14. Arran de participar en el Projecte Orenetes (o de consultar el seu portal web) has canviat algun hàbit diari (compres, transport, calefacció, etc.) per contaminar menys?

No
Sí. Quin?

15. Compres la fruita i la verdura en funció de...

El preu
La qualitat
La proximitat, prioritzant sempre els productes del poble, comarca o entorn pròxim.

16. Quan has de deixar casa teva per anar a algun lloc (feina, escola, etc.) esculls el mitjà de transport que...

Sigui més ràpid
Sigui més barat
Contamini menys

17. Poses l’aire condicionat i la calefacció a una temperatura que...

Em senti bé, independentment del possible increment de la factura i de la contaminació
Em permeti no gastar tant, malgrat que perdi una mica de confort (una mica de calor/fred respectivament)

18. El Projecte Orenetes (o la consulta del seu portal web) t’ha permès conèixer algun aspecte de la contaminació ambiental que desconeixies?

No
Sí. Quins?

19. Què és el que més t’ha sorprès, el que menys t’esperaves, del Projecte Orenetes?

Res en concret

20. Fas algun cens del Projecte Orenetes?

No

21. Indica, si vols, el teu nom i cognom

El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia.