Logo
CA | ES | EN
ICO

Notícias

Quan marxarà l'última oreneta enguany?

Dimecres, 03 d'octubre de 2012

Aquests dies les orenetes ja estant emprenent el seu viatge de tornada a la seva residència d'hivern; l'àrea sub-sahariana.

A casa nostra, l’oreneta cuablanca sol arribar a principis de març i acostuma a marxar durant la primera quinzena d’octubre.

L’actual procés d’escalfament global està produint que l’estació freda tingui menys durada i sigui menys rigorosa que temps enrere i sembla que els ocells estan canviant la seva estratègia de migració per adaptar-se a la nova situació. Les dades obtingudes de primeres arribades a la primavra en 3 illes de la mediterrània occidental (Columbrets, Cabrera i illa de l’Aire a Menorca) han donat com a resultat que, en conjunt, els ocells han avançat el seu retorn 3,5 dies cada 10 anys.

Aquest fet pot semblar irrellevant però la realitat és que pot tenir implicacions importants en l’èxit de la reproducció d’algunes espècies, sobretot aquelles que basen la seva dieta en els insectes, com en el cas de les orenetes. El seguiment dels nius que es fa des del Projecte Orenetes pot ser una eina important per estudiar aquest efecte.

Estudis recents apunten a que els insectes també es veuen afectats pel canvi, i s’ha detectat que els seus nombres màxims es donen abans. Si els ocells que s’alimenten d’ells no arriben quan hi ha la màxima abundància d’insectes, tenen problemes per alimentar els polls i, per tant, la seva descendència és menor. A llarg termini aquest procés fa que les poblacions d’aquests ocells disminueixin de manera clara.

D'una banda, l'augment de la temperatura als quadrants d’hivernada fa que s’avanci la data d’inci del viatge migratori de les orenetes fins a casa nostra, i per altra banda, es creu que també pot afectar la data d’inici del seu viatge de retorn cap a l’Àfrica. Alguns estudis estant veient que les dates de retorn cap a l’Àfrica a la tardor també s’avança, mantenint el total de dies de la seva estada a casa nostra. Potser és que també s’acaben els recursos abans?

Per veure com es van produint aquests canvis en la seva fenologia podem anotar any rere any la data en la qual veiem la primera oreneta i la data en que veiem la darrera. La comunitat científica augura que d’aquí 25 anys les orenetes poden arribar a casa nostra 37 dies abans respecte al dia d’avui. Si durant aquests 25 anys seguim fent el seguiment dels seus nius també podrem correlacionar aquest canvi en el patró migratori amb l’evolució de la seva població.

 

A l'esquerra, gràfic que representa la regressió linial de les dates d'arribada a la primavera (cercles negres i lí­nia contí­nua) i de retorn a l'Àfrica a la tardor (cercles blancs i lí­nia discontí­nua) d'oreneta cuablanca a Oxfordshire (Regne Unit) des del 1971 al 2001. Es veu l'avanç tant en la data d'arribada com de retorn (pendent decreixent). A la dreta, concentració d'orenetes sobre els fils de la corrent, agrupant-se abans de marxar. .

El Proyecto Orenetes es una iniciativa del Instituto Catalán de Ornitología.