Logo
CA
ICO

Instruccions detallades

Com s'han de prendre les dades de camp?

Per més informació podeu descarregar-vos la fitxa de camp

Localització dels nius

Nom i número del carrer on està l'edifici amb nius

En aquest apartat cal indicar sempre l'adreça (nom i número del carrer) de l'edifici on hi ha els nius (també en el cas que els nius estiguin situats en una façana de l'edifici que doni a un carrer diferent al de la façana d'entrada).

S'ha de prendre nota del nom complet oficial del carrer, incloent-hi els termes referents al tipus de via ("carrer", "ronda", etc.) i sense utilitzar abreviatures (per exemple, "carrer del doctor Pearson", no "Dr. Pearson"). Cal anar amb cura a l'hora d'escriure el nom del carrer, ja que hi ha carrers amb noms molt similars que només es diferencien per detalls ben petits (p.ex: "Torrent de les flors" i "Torrent de flors").

Façana de l'edifici on són els nius

Aquí cal indicar la façana on són els nius. Generalment es tractarà sempre de la façana principal (d'entrada) de l'edifici però hi haurà casos en què es pot tractar d'una façana lateral (p.ex: cantonades) o del darrera de la casa. S'ha de seleccionar una de les següents opcions:

 1. Façana principal (d'entrada a l'edifici)
 2. Façana esquerra (mirant de cara a la casa)
 3. Façana dreta (mirant de cara a la casa)
 4. Façana del darrera
 5. Pati interior

Característiques de l'edifici

Tipus d'edifici

S'ha de seleccionar una de les següents opcions:

 1. Casa, pis o bloc de pisos
 2. Magatzem o nau industrial
 3. Església o edifici singular

Número de plantes de l'edifici

S'ha d'anotar el nombre de plantes que té l'edifici, no pas el nombre de plantes on hi ha nius. Per defecte la planta baixa es considera la planta número 1. En el cas d'esglésies, magatzems i altres edificis singulars, el número de plantes sempre es considerarà 1.

Planta on es troben els nius

En aquest apartat s'ha d'indicar a quina planta es troben els nius. Cal tenir ben present que si hi ha més d'una planta amb nius, s'ha d'utilitzar una fila diferent de la fitxa de camp per a cada planta. Les plantes s'han de numerar tal i com es descriu al punt anterior. Cal tenir present que en el cas d'esglésies, magatzems i altres edificis singulars, per defecte el número de plantes sempre es considerarà 1.

Horari d'observació

Aquí cal indicar el període de temps dedicat a observar els nius de cada planta i localització. Cal utilitzar sempre l'hora oficial (mai l'hora solar).

Hora d'inici

Hora d'inici de l'observació

Hora de finalització

Hora de finalització de l'observació.

Estat dels nius

En aquest apartat cal indicar quants nius es troben en cadascun dels següents estats. Cal tenir en compte que cadascun dels nius només es pot assignar a una de les 5 opcions possibles. Per facilitar la feina, els nius s'agrupen en sencers i no sencers.

Nius sencers

Entre els nius que estan sencers s'ha de decidir quants es troben en cadascuna de les següents situacions:

Ocupats per l'oreneta cuablanca

Es considera que el niu està ocupat per l'oreneta quan es dóna alguna de les següents condicions:

 • Es veuen les orenetes entrant i sortint del niu o portant-hi menjar
 • Es veuen o se senten els pollets de l'oreneta dins del niu
 • S'acumulen femtes fresques sota el niu (i no hi ha dubte de quin niu provenen)

Si es veuen orenetes construint un niu cal classificar-lo com "en construcció" (vegeu més avall), no pas com a ocupat.

Ocupats per altres espècies

Tot i que no és gaire freqüent, hi ha altres especies d'ocells, per exemple el pardal (Passer domesticus), que poden fer servir els nius d'oreneta cuablanca per a criar-hi. Si es dóna el cas, en aquest apartat cal apuntar quants nius es troben en aquesta situació. Si se sap, s'ha d'indicar de quina espècie es tracta a l'apartat d'observacions.

Sense senyals d'ocupació

No tots els nius que estan sencers s'acaben ocupant. A més hi ha nius que tot i que podrien estar ocupats no ho arribem a saber/esbrinar. Cal comptabilitzar en aquest apartat tots els nius que estan sencers però dels quals no s'ha pogut saber amb certesa si estaven o no ocupats per l'oreneta cuablanca o per altres espècies.

Nius no sencers

Entre els nius que no estan sencers s'ha de decidir quants es troben en cadascuna de les següents situacions:

En construcció

Nius en construcció

Trencats o restes

Nius trencats o restes d'antics nius

Observacions

En aquest apartat es pot detallar qualsevol incidència o observació que es cregui rellevant d'esmentar.

Més informació?

Al full d'instruccions es pot trobar tota la informació sobre com fer els censos i com prendre les dades de camp. La fitxa guia mostra com diferenciar l'oreneta cuablanca d'espècies similars i també descriu com s'han de prendre algunes de les dades del projecte.

El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia.